ภาพกิจกรรม
ยุวบัณฑิต ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 3 ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 โดยซิสเตอร์สุรางค์ ศรีสุระ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี ก่อนพิธีมอบประกาศนียบัตร ได้มีการมอบทุนการศึกษา 3 ปีต่อเนื่องแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี โดยผู้ปกครองนักเรียนรับเกียรติบัตรพร้อมกับนักเรียนบนเวที งานยุวบัณฑิตครั้งนี้ มีผู้ปกครองมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับ โรงเรียน อีกทั้ง บ่งบอกว่า ผู้ปกครองให้ความสำคัญกับการศึกษา และความสำเร็จของนักเรียน
โพสเมื่อ : 27 เม.ย. 2563,10:26   อ่าน 94 ครั้ง